Subsidies

De subsidies die de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) toekent aan de instellingen, centra en diensten dekken de werkingskosten, de personeelskosten en, in bepaalde gevallen, de kosten verbonden aan de bouw-, aanpassingswerken en uitrusting.

De door de GGC erkende instellingen, centra en diensten die van een ondergeschikt bestuur (gemeente, OCMW), een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut afhangen, kunnen subsidies krijgen die zowel de werkings- en personeelskosten dekken als, voor sommige ervan, de kosten verbonden aan de bouw-, aanpassingswerken en uitrusting.

Deze subsidies bestaan ofwel uit gereglementeerde subsidies, ook wel organieke subsidies genoemd, ofwel uit niet-gereglementeerde subsidies, ook wel facultatieve subsidies genoemd.

De organieke subsidies

Afhankelijk van de sectoren kan de financiële tegemoetkoming van de GGC verschillende subsidies dekken. De wetgeving (ordonnanties) kent financiële tegemoetkomingen toe voor:

 1. de werkingskosten van de:
  • bicommunautaire diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
  • bicommunautaire diensten voor thuiszorg;
  • coördinatiestructuren van ziekenhuizen;
  • bicommunautaire diensten voor thuiszorg;
  • bicommunautaire centra voor algemeen welzijnswerk;
  • bicommunautaire centra en diensten voor volwassenen in moeilijkheden;
  • bicommunautaire centra en diensten voor personen met een handicap;
  • ...
 2. de aan de bouw-, aanpassingswerken en uitrusting verbonden kosten van:
  • bicommunautaire algemene, chronische en psychiatrische ziekenhuizen;
  • bicommunautaire rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • bicommunautaire centra en diensten voor personen met een handicap.

De facultatieve subsidies

Een facultatieve subsidie is een subsidie die niet door een specifieke wet geregeld wordt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de organisatie dit aanvragen via dit formulier.

Om uw subsidieaanvraag in te dienen, heeft u twee mogelijkheden:

 • U vult de aanvraag online in via Irisbox. Het formulier wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Administratie;
 • U vult het aanvraagformulier in en u bezorgt het ons hetzij per e-mail aan subsidies@ggc.brussels , hetzij per post naar het volgende adres: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel (nieuw adres van onze Administratie).

Let op, het indienen van een formulier leidt niet automatisch tot het verkrijgen van een subsidie.

In het aanvraagformulier wordt u gevraagd om een begroting toe te voegen voor de te subsidiëren activiteit. Om u te helpen, bieden wij u een template aan.

Indien u vragen hebt met betrekking tot het aanvraagformulier, dan kan u in eerste instantie onze FAQ lezen.

Indien u vragen hebt met betrekking tot het subsidiebesluit, dan kan u in eerste instante de brochure lezen.

Voor een eerste contact of als u nog algemene vragen heeft over de subsidieprocedure, kan u ons contacteren via subsidies@ggc.brussels  

Voor specifieke vragen verbonden aan uw dossier kan u rechtstreeks de dossierbeheerder contacteren. De naam en het e-mailadres van de beheerder zullen u, na het indienen van uw aanvraag, gecommuniceerd worden op het moment van de ontvangstbevestiging.

Documenten

Aanvraagformulier

Begroting van de te subsidiëren activiteit - typedocument

FAQ

Het subsidiebesluit uitgelegd

Begeleidende brief (voor de verantwoordingsstukken)

Overzichtstabel van alle bewijsstukken van de uitgaven die op de GGC-subsidie worden aangerekend - typedocument

Logo PDF - Logo EPS - Logo JPG

Relevante wetgeving: 

Delen