Transparantie

Op 7 juni 2019 is in het Staatsblad een gezamenlijk decreet en ordonnantie(externe link) gepubliceerd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

Dit gezamenlijk decreet en ordonnantie legt aan de Brusselse instellingen de verplichting op om bepaalde informatie op hun website te publiceren.

Deze informatie is hieronder toegankelijk:

Organisatie

Inventaris van subsidies

Tabel van de subsidies toegekend in 2019 (periode van 7/12/2019 tot 31/12/2019)

Inventaris van externe studies verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid

Geen externe studie verricht tijdens de periode van 7/12/2019 tot 31/12/2019.

Inventaris van overheidsopdrachten

Geen overheidsopdracht gesloten tijdens de periode van 7/12/2019 tot 31/12/2019.

Aanwervingen

Oproepen tot kandidaten

1.  Oproep tot kandidaatstelling voor een functie van Geneesheer (A1) bij de Directie Controle (functie open voor houders van een diploma Genees- heel- en verloskunde of een master Geneeskunde – Franse en Nederlandse taalrol).

Deze betrekking moet ingevuld worden via contractuele betrekking en werd op de volgende websites gepubliceerd: VDAB, Actiris, Jobat en Indeed.  

Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 12/07/2020.
 

2. Oproep tot kandidaatstelling voor twee functies van ’Geneesheer-hygiëne’ (A1) voor de Cel preventieve geneeskunde bij de Directie Gezondheid en Bijstand aan personen (functie open voor houders van een diploma Genees- heel- en verloskunde of een master Geneeskunde (huisarts) – Franse en Nederlandse taalrol).

Deze betrekking moet ingevuld worden via contractuele betrekking en werd op de volgende websites gepubliceerd: VDAB, Actiris, Jobat en Indeed

Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 12/07/2020.

 

Beslissingen om de posten van agenten van niveau A aan te werven, te promoten en te vervangen

Tabel

Lijst van ministeriële kabinetten

  1. Kabinet van de Voorzitter Rudi Vervoort(externe link)
  2. Kabinet van Minister Elke Van den Brandt(externe link)
  3. Kabinet van Minister Alain Maron(externe link)
  4. Kabinet van Minister Sven Gatz(externe link)
  5. Kabinet van Minister Bernard Clerfayt(externe link)

Agenda's en notulen van het Verenigd College

Sinds 2 april 2020 worden de agenda’s en beslissingen van het Verenigd College gepubliceerd op het platform Editoria. U kunt er toegang toe krijgen via deze link

2020

2019

Relevante wetgeving: 

Delen