Impulseo : veranderingen vanaf 1/1/2020

 

Sinds 2014 beoogt het Impulsfond (gewoonlijk “Impulseo” genoemd) een ondersteuning voor huisartsen bij de uitoefening van hun huisartsenpraktijk op het grondgebied van het Brussels gewest.

 

 

Deze steun bestaat in de toekenning van drie verschillende tegemoetkomingen:

De wetgeving met betrekking tot de installatiepremie (Impulseo I) is gewijzigd. Vanaf 1/1/2020, voorziet de nieuwe regeling in de toekenning van een éénmalige premie van 15.000 €, met de mogelijkheid van een bijkomende premie van 15.000 € als de huisarts zich vestigt in een wijk met een huisartsentekort.

Voor de indiening op 1/1/2020 van de dossiers met betrekking tot de loonkosten en de kosten voor diensten van telesecretariaat (Impulseo II en III) voor de periode van 1/1/2019 tot 31/12/2019 moet nog altijd worden verwezen naar de huidige wetgeving.

Voor elke aanvraag tot tegemoetkoming voor Impulseo II en III ingediend in de loop van 2021 om de kosten voor de periode van 1/1/2020 tot 31/12/2020 te dekken, zullen twee bijkomende criteria door de huisartsen moeten worden nageleefd: 1) en 2) 0.

  1. ingeschreven zijn bij een huisartsenkring
  2. ingeschreven zijn bij een wachtdienst op 01/01/2020.

Vragen? U kunt terecht naar onze diensten bij het adres impulseobrussel@ggc.brussels .