De Diensten van het Verenigd College zoeken naar twee juristen voor de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

afbeelding van een vergrootglas met het woord job

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar twee juristen om de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

De Directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ verenigt verschillende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, … werken naast elkaar. Haar missie is te werken aan een kwalitatief hoogstaand systeem van Gezondheidszorg en Bijstand aan personen, toegankelijk voor iedereen in Brussel.

Deze Directie bestaat uit twee afdelingen die zelf weer onderverdeeld zijn naargelang de desbetreffende sectoren:

 • Gezondheid: deze afdeling is gestructureerd in 3 cellen:
  • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor beschermd wonen);
  • Eerste lijn & Ambulante zorg;
  • Preventieve geneeskunde (anti-doping, vaccinatie, …) & Overdraagbare aandoeningen;
 • Bijstand aan personen: deze afdeling behandeld uiteenlopende zaken zoals:
  • Dakloosheid;
  • Opvang van mensen van buitenlandse afkomst en het integratieproces;
  • Sociale bijstand, re-integratie van gevangenen, jeugdbijstand, filmcontrole,…

Vacante betrekkingen

De betrekkingen kunnen worden ingevuld:

 • Via externe mutatie: de betrekkingen zijn toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
 • Op contractuele basis: de betrekkingen zijn toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring.

2 juristen

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

 

Moniteur belge - Belgisch Staatsblad

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Tot 20/8/2022, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

Sollicitatie via mobiliteit en externe mutatie

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen 20/8/2022, 18u:

Mevrouw Nathalie Noël

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Sollicitatie voor contractuelen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres srhdhr@ccc.brussels vóór 20/8/2022, 18u.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.