Service-residenties voor ouderen

Geheel van privéwoningen voor ouderen met gemeenschappelijke voorzieningen

Waarover gaat het?

Een serviceresidentie bestaat uit een geheel van privéwoningen voor ouderen die een beroep kunnen doen op diensten.

Voor wie en waarom? 

Serviceresidenties zijn bestemd voor valide of licht hulpbehoevende personen vanaf 60 jaar. Zij kunnen indien gewenst een beroep doen op diensten (o.a. maaltijden, poetshulp, animatie, verpleegkundige permanentiedienst), zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen.

Werking

Er zijn twee soorten serviceresidenties:

  • die waarbij de beheerder zowel de inrichtende instantie is van de woningen, als van de aangeboden diensten;
  • residenties die onderworpen zijn aan de regeling betreffende de mede-eigendom, waarvan de beheerder met andere woorden alleen verantwoordelijk is voor de diensten die aan de bewoners aangeboden worden, en de bewoners dit appartement bewonen op grond van een eigendomstitel, vruchtgebruik, of een huurovereenkomst met de eigenaar.

In beide gevallen kunnen de bewoners gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen (restaurant, cafetaria, wasplaats, enz.).

Er is dag en nacht een personeelslid aanwezig in het gebouw om elke oproep van een oudere onmiddellijk te kunnen beantwoorden. In elk appartement is een oproepsysteem aanwezig. Als de te verstrekken zorg te omvangrijk is, moet de bewoner een beroep doen op een externe dienst.

De ouderen worden aangemoedigd om deel te nemen aan het beheer van de instelling via een participatieraad. Die is samengesteld uit de bewoners of hun vertegenwoordigers en verstrekt adviezen betreffende de algemene werking van de residentie.

De beheerders van deze instellingen moeten een leefproject ontwikkelen dat de doelstellingen vastlegt waarmee ze het welzijn en de ontwikkeling van de ouderen willen bevorderen.

De bewoners betalen een maandelijkse vergoeding en voor bepaalde optionele diensten kunnen supplementen worden aangerekend.

Adres zoeken