Kortverblijf voor ouderen

De huisvesting van ouderen in een rusthuis voor een beperkte duur

Waarover gaat het?

Het kortverblijf bestaat uit de tijdelijke huisvesting van ouderen in een rusthuis voor maximaal drie maanden of in totaal 90 dagen per kalenderjaar. Tijdens hun verblijf kunnen ze, naargelang van hun behoeften, een beroep doen op de dienstverlening die ter beschikking gesteld wordt van de rusthuisbewoners.

Voor wie en waarom?

Kortverblijf richt zich tot personen vanaf 60 jaar.

Deze formule kan een antwoord bieden op verschillende situaties:

  • de oudere heeft nood aan een herstelperiode na een verblijf in het ziekenhuis;
  • de partner die mantelzorg biedt moet gehospitaliseerd worden;
  • de familie plant een vakantie, enz.

Deze formule is dus zowel positief voor de oudere die thuis kan blijven wonen als voor de mantelzorgers die op adem kunnen komen.

De ouderen worden gehuisvest in een individuele of gemeenschappelijke kamer (twee bedden) en kunnen er een beroep doen op:

  • hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven;
  • lichte verpleegkundige en/of paramedische zorg;
  • collectieve huishoudelijke en familiale diensten (restaurant, wasserij, enz.);
  • animatie en vrijetijdsactiviteiten.

Werking

De duur van het verblijf mag niet meer dan 3 opeenvolgende maanden of in totaal 90 dagen per kalenderjaar bedragen.

Doel van het kortverblijf is de terugkeer naar huis. Een personeelslid van het rusthuis fungeert trouwens in samenspraak met de oudere, zijn naasten, zijn huisarts en de diensten voor dienst- en zorgverlening aan huis als verbindingspersoon opdat de terugkeer in de beste omstandigheden kan verlopen.

Adres zoeken