Dagcentra voor personen met een handicap

Opvang, tijdens de dag, van kinderen of volwassenen met een handicap

Waarover gaat het?

In de dagcentra worden volwassenen en kinderen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap overdag opgevangen. De dagcentra bieden een medische, psychologische, paramedische, sociale en opvoedkundige begeleiding aan via aangepaste activiteiten.

Voor wie?

In de dagcentra worden de volgende personen opgevangen:

  • volwassenen met een handicap die niet ingeschakeld kunnen worden in een al dan niet aangepaste opleiding of werkplek;
  • al dan niet schoolgaande minderjarigen met een handicap.

Elk centrum heeft een specifiek doelpubliek.

Werking

De dagcentra zijn het hele jaar door overdag geopend, behalve in weekends en op feestdagen.

Om toegelaten te worden tot een dagcentrum moet de persoon:

  • erkend zijn als persoon met een handicap;
  • een toelatingsaanvraag indienen bij de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

De personen met een handicap die een toelating hebben gekregen, hebben recht op medische, psychologische, paramedische, sociale en opvoedkundige hulp verstrekt door een multidisciplinair team (maatschappelijk assistenten, psychologen, opvoeders, artsen, kinesisten, enz.). Zij nemen deel aan gevarieerde, aangepaste activiteiten die hen in staat stellen de voor het dagelijkse leven noodzakelijke vaardigheden te verwerven of te behouden en zodoende hun zelfstandigheid te bevorderen. De personen die opgevangen worden, betalen een financiële bijdrage.

De centra kunnen een aantal plaatsen voorbehouden voor tijdelijke opnames.

Elk centrum heeft een gebruikersraad die voorstellen formuleert inzake de levenskwaliteit en de praktische organisatie van het onthaal van personen met een handicap.

Adres zoeken