Mortaliteitsindicatoren

Hieronder vindt u de sterftecijfers van het Brussels gewest:

  • De absolute aantallen, de ruwe en de gestandaardiseerde sterftecijfers worden berekend naargelang de specifieke indicator.
  • De cijfers worden opgesplitst naar geslacht, leeftijd en jaar (of periode).
  • De cijfers betreffen alle Brusselse inwoners vanaf hun geboorte (levendgeboren).
  • Bij elke reeks tabellen werd een fiche met metadata toegevoegd.
  • De gegevens zijn beschikbaar van 1998 tot 2015.

Update: april 2019

A. Mortaliteit

B. Vroegtijdige mortaliteit

C. Levensverwachting

D. Doodsoorzaken

Bronnen

De belangrijkste bron van deze gegevens zijn de statistische overlijdensformulieren. De gebruikte noemers zijn afkomstig van de populatiecijfers (rijksregister) gepubliceerd door Statistics Belgium (ADSEI).
 

Meer indicatoren
 

Diepgaandere analyses (kruising van verschillende indicatoren) en uitleg bij de mortaliteitsindicatoren zijn beschikbaar in onze publicaties.