De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een financieel attaché voor de directie Begroting en Financiën

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een financieel attaché om de directie Begroting en Financiën te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de directie Begroting en Financiën

De directie Begroting en Financiën is samengesteld uit twee diensten:

  • Boekhouding en Verrichtingen (uitgaven en inkomsten, boekhouding);
  • Begroting en Beheerscontrole (begrotingstrajecten en monitoring).

Deze directie heeft als taak erop toe te zien dat de vastgestelde begrotingen worden gerespecteerd en dat de uitgaven van zowel de Diensten van het Verenigd College als de instellingen waarvoor ze

bevoegd zijn, naar behoren worden beheerd.

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld:

  • Via externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
  • Op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring

1 financieel attaché

FR/NL

Description de fonction

Functiebeschrijving

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Tot 17/6/2022, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

Sollicitatie via mobiliteit en externe mutatie

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen 17/6/2022, 18u:

Mevrouw Nathalie Noël

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Sollicitatie voor contractuelen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HR op volgend adres srhdhr@ccc.brussels vóór 17/6/2022, 18u.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HR: srhdhr@ccc.brussels.