Opsporing van borstkanker

Gratis opsporing van borstkanker via mammografie bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar

Waarover gaat het?

In België worden vrouwen van 50 tot en met 69 jaar uitgenodigd om zich elke 2 jaar gratis te laten screenen op borstkanker. Een radiografisch borstonderzoek of mammografie kan een gedeelte van de borstkankers in een vroegtijdig stadium opsporen. Het beantwoordt aan de kwaliteitsnormen gedefinieerd in het Europese programma 'Europa tegen kanker'. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het opsporingsprogramma van borstkanker georganiseerd door de vzw Brumammo en meegefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de Vlaamse Gemeenschap. De GGC is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Vrouwen die dit wensen, kunnen ook aan hun behandelende arts een voorschrift voor een mammotest vragen. Let op: om te vermijden dat deze test wordt aangerekend aan de patiënt, moet de regel van een mammotest om de twee jaar gerespecteerd worden.

Voor wie en waarom?

Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar die aangesloten zijn bij een ziekenfonds en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, worden om de 2 jaar uitgenodigd om een mammotest te laten uitvoeren. 

Vrouwen die jonger of ouder zijn en die al eerder borstkanker hebben gehad of die een verhoogd risico op borstkanker hebben, hoeven niet deel te nemen aan de georganiseerde opsporing. Zij kunnen met hun behandelende arts afspreken welke follow-up het best bij hun situatie past.

Werking

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de mammotest uitgevoerd door erkende mammografische eenheden (diensten of kabinetten voor radiologie) die gecontroleerd worden door het Brussels coördinatiecentrum voor de opsporing van borstkanker Brumammo.

 • De erkende mammografische eenheden maken radiografieën, voeren een eerste lezing ervan uit en verzenden ze naar Brumammo.
 • Brummamo heeft de volgende taken:
  • de coördinatie van erkende eenheden voor mammografie;
  • de organisatie van de uitnodigingen van de vrouwen voor de opsporing en de organisatie van de 2de en 3de lezing van de mammografieën;
  • het meedelen van de resultaten;
  • het garanderen van de follow-up van de positieve mammotests via een aangepaste behandeling;
  • de controle van de naleving van de kwaliteitscriteria van het programma;
  • het beheer van de databases die met akkoord van de deelnemers worden opgesteld;
  • het beantwoorden van vragen van particulieren en professionele gezondheidszorgverstrekkers.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad, studiedienst van de GGC, is belast met de evaluatie van het programma.

Een erkende eenheid voor mammografie zoeken

Relevante wetgeving: