Diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Psychosociale hulpverlening, psychologische en psychiatrische raadplegingen, onthaalpermanentie

Waarover gaat het?

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg bieden psychosociale hulpverlening, psychologische en psychiatrische raadplegingen en een onthaalpermanentie aan. Ze hebben het psychische welzijn van de bevolking op het oog die zich, voornamelijk, bevindt binnen het grondgebied waarop ze werkzaam zijn.

Voor wie en waarom?

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg bieden onthaal, oriëntering, hulp en zorg aan elke persoon die psychische of psychologische moeilijkheden ondervindt.

Ze bieden elke persoon die een beroep op hen doet:

  • een onthaalpermanentie;
  • advies of oriëntering;
  • onderzoek en diagnose;
  • psychosociale of psychologische begeleiding;
  • een therapie;
  • een medicamenteuze behandeling;
  • enz.

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg kunnen ook raadplegingen aanbieden inzake psychomotoriek, logopedieergotherapie, pedagogie, enz. Enkele diensten beschikken over een gespecialiseerd team voor kinderen en jongeren, die er samen met hun gezinsleden terechtkunnen. 

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg organiseren of werken samen rond preventieactiviteiten die zich richten tot de bevolking of tot maatschappelijk werkers (informatie, sensibilisering, vorming en supervisies in de geestelijke gezondheidszorg). Ze kunnen specifieke projecten ontwikkelen voor bepaalde doelgroepen, in het bijzonder in de onthaalruimtes voor jonge kinderen.

Werking

De gestelde diagnoses en de behandelingen die worden opgestart, verlopen in samenspraak met een multidisciplinair team (psychiater, psycholoog, maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige). Ze maken deel uit van een globale behandeling op korte, middellange of lange termijn, in hun woon- of verblijfplaats of op om het even welke andere plaats.

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg werken in coördinatie met het netwerk van de gezondheids- en de welzijnssector en het onderwijs uit de wijk waar ze actief zijn.

De tarieven die gehanteerd worden, houden rekening met de situatie en het inkomen van de patiënt. In bepaalde gevallen is gratis hulpverlening mogelijk.

Adres zoeken