Woningen voor ouderen

Privéwoningen gebouwd of ingericht voor ouderen

Waarover gaat het?

De woningen voor ouderen zijn privéwoningen - huizen, delen van huizen of appartementen - die speciaal gebouwd of ingericht werden voor personen van minstens 60 jaar. Ze worden beheerd door een vzw, een stichting of een publieke overheid.

Voor wie en waarom?

Deze aangepaste woningen zijn bestemd voor oudere personen van minstens 60 jaar die er volledig zelfstandig kunnen wonen.

Elke woning moet ten minste bestaan uit een leefruimte, een kookruimte, een slaapkamer, evenals een van de andere lokalen gescheiden toiletruimte en badkamer of douche.

Elke woning is bovendien uitgerust met een oproepsysteem waardoor de oudere persoon op elk ogenblik hulp kan inroepen zonder de plaats waarin hij zich bevindt te verlaten.

Werking

De beheerders van deze woningen behoren tot de non-profitsector (vzw of stichting) of de openbare sector. Ze moeten een leefproject ontwikkelen dat de doelstellingen vastlegt waarmee ze het welzijn en de ontwikkeling van de bewoners willen bevorderen. De woningen kunnen verhuurd of verkocht worden of voor om het even welke andere vorm van gebruik of bewoning bestemd zijn.

Sommige van deze woningen maken deel uit van een groter complex dat eveneens een rusthuis omvat. De bewoners kunnen dan ook gebruik maken van de dienstverlening van het rusthuis.

De ouderen worden aangemoedigd om deel te nemen aan het beheer van de instelling via een participatieraad. Deze is samengesteld uit de bewoners of hun vertegenwoordigers en verstrekt adviezen betreffende de algemene werking van de residentie.

Adres zoeken