Verblijfscentra voor personen met een handicap

Onthaal en opvang 's nachts voor personen met een handicap

Waarover gaat het?

De verblijfscentra voor personen met een handicap bieden overdag, ’s avonds en ’s nachts opvang aan personen met een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. Elk centrum is gespecialiseerd in de ondersteuning van een type handicap. 

Voor wie en waarom?

De verblijfscentra bieden ’s avonds en ’s nachts opvang aan zowel volwassenen als kinderen met een handicap. Indien nodig worden ze eveneens tijdens de weekends en overdag opgevangen.

In het centrum kunnen ze terecht voor medische, psychologische en sociale ondersteuning en educatieve, creatieve en recreatieve activiteiten.

De verblijfscentra bieden:

  • huisvesting in een individuele of gemeenschappelijke kamer (maximaal drie bedden);
  • een leven in gemeenschap;
  • medische, psychologische en sociale ondersteuning;
  • creatieve en recreatieve activiteiten;
  • het aanleren van de voor het dagelijkse leven noodzakelijke vaardigheden;
  • educatieve begeleiding.

Hierbij is het doel steeds de zelfstandigheid en de integratie in de maatschappij van personen met een handicap te bevorderen.

Werking

De centra bieden sociale en paramedische aanpassingsactiviteiten en creatieve of recreatieve activiteiten aan die personen met een handicap in staat stellen de voor het dagelijkse leven noodzakelijke vaardigheden te verwerven of te behouden en hun zelfstandigheid en hun integratie in de maatschappij te bevorderen. Ze kunnen personen met een handicap ook tijdelijk opvangen met een maximale duur van 90 nachten per kalenderjaar, gespreid over een of verschillende periodes.

Elk centrum heeft een gebruikersraad, samengesteld uit onder anderen de gebruikers of hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze formuleert suggesties rond de levenskwaliteit en de praktische organisatie van de opvang van de personen met een handicap.

De persoon die wenst opgevangen te worden in een verblijfscentra moet:

  • erkend zijn als persoon met een handicap;
  • een toelatingsaanvraag indienen bij de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Er wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de bewoners.

Adres zoeken