Rusthuizen

Collectieve en permanente huisvesting van ouderen

Waarover gaat het?

De rusthuizen zijn collectieve woongelegenheden die ouderen permanente huisvesting, animatie, hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven en lichte zorg bieden.

Voor wie en waarom?

De rusthuizen vangen ouderen op die minstens 60 jaar oud zijn (behoudens bijzondere afwijkingen). Tegen betaling van een dagprijs genieten zij er van:

  • huisvesting in een individuele kamer of in een tweepersoonskamer;
  • hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven;
  • lichte verpleegkundige of paramedische zorg;
  • collectieve huishoudelijke en familiale diensten (restaurant, wasserij, enz.);
  • animatie en vrijetijdsactiviteiten.

Bepaalde rusthuizen hebben een speciale erkenning als rust- en verzorgingstehuis voor de opname van zwaar zorgbehoevende ouderen die aangepaste zorg nodig hebben.

Werking

De rusthuizen beschikken over verplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat permanent (dag en nacht) instaat voor het toezicht op, de behandeling en de verzorging van de bewoners. Deze laatsten worden gevolgd door de behandelend geneesheer van hun keuze.

De rusthuizen moeten een leefproject ontwikkelen dat de doelstellingen vastlegt waarmee ze het welzijn en de ontwikkeling van hun bewoners willen bevorderen.

De ouderen worden aangemoedigd om deel te nemen aan het beheer van de instelling via een participatieraad. Die is samengesteld uit de bewoners of hun vertegenwoordiger en verstrekt adviezen betreffende de algemene werking van het rusthuis.

De rusthuizen die vroeger door de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) erkend werden, vallen sinds 2015 onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Dat orgaan erkent bijna alle rusthuizen op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad, met uitzondering van enkele instellingen die erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Adres zoeken