Diensten voor thuiszorg

Hulp aan personen bij de activiteiten van het dagelijks leven

Waarover gaat het?

De diensten voor thuiszorg ondersteunen, indien nodig, alleenstaanden, ouderen, personen met een handicap of ziekte of personen in moeilijkheden bij de activiteiten van het dagelijks leven.

Voor wie en waarom?

De diensten voor thuiszorg bieden alleenstaanden, ouderen, personen met een handicap of ziekte of personen in moeilijkheden - evenals hun gezinsleden - hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven. Dat doen ze door hen thuis gezins-, bejaarden- of poetshulpen ter beschikking te stellen, die hen ondersteunen bij bepaalde taken of ze voor hen uitvoeren. Deze diensten voor thuiszorg spelen een essentiële rol in het behoud van, of de terugkeer naar de eigen woning van bepaalde personen en bevorderen hun autonomie.

Deze hulp kan aangevraagd worden door:

  • gezinnen in moeilijkheden (als gevolg van een bevalling, overlijden, langdurige afwezigheid van de ouder, enz.);
  • ouderen en personen die samenwonen met een oudere met een verminderde lichamelijke of psychische zelfredzaamheid;
  • alleenstaanden met een zware handicap, of personen die een persoon met een zware handicap ten laste hebben;
  • personen met fysieke, psychische, mentale of sociale problemen (ziekte, ongeval, enz.).

Werking

De gezins- en bejaardenhulpen vormen een echte schakel tussen de gezinsleden en het medisch-sociale netwerk (artsen, verpleegkundigen, kinesisten, enz.) met wie ze in overleg en in coördinatie handelen.

Hun taken zijn veelvuldig:

  • begeleiding bij administratieve verrichtingen;
  • bereiden van maaltijden;
  • boodschappen doen;
  • hulp bij verplaatsingen buitenshuis;
  • niet-medische hygiënische verzorging, enz.

Het werk van de poetshulp beperkt zich tot het gewone onderhoud van de woning (o.a. stof afnemen, schoonmaken) en huishoudelijke taken (was, strijk, enz.).

De prijs van deze dienstverlening is afhankelijk van de samenstelling en de inkomsten van het gezin van de gebruiker.

Adres zoeken