Diensten voor justitieel welzijnswerk

Sociale hulpverlening aan en psychologische ondersteuning van rechtzoekenden

Waarover gaat het?

De diensten voor justitieel welzijnswerk bieden geïndividualiseerde sociale hulpverlening aan en psychologische ondersteuning van gedetineerden, ex-gedetineerden, voorwaardelijk in vrijheid gestelden of personen die het voorwerp uitmaken van een straf of maatregel uitgevoerd in de gemeenschap.

Voor wie en waarom?

Elke verdachte, gedetineerde, ex-gedetineerde, voorwaardelijk in vrijheid gestelde, of wie het voorwerp uitmaakt van een straf of maatregel uitgevoerd in de gemeenschap kan op eigen vraag of op vraag van een naaste een beroep doen op een dienst voor justitieel welzijnswerk.

Deze diensten bieden deze personen evenals hun naasten ondersteuning op moreel, sociaal, psychologisch, materieel en cultureel vlak.

Het hulpaanbod is divers:

  • opvang, morele, sociale en psychologische ondersteuning van de beklaagden van bij hun aankomst in de gevangenis;
  • informatie over de gerechtelijke procedure;
  • doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten;
  • hulp bij het zoeken naar werk en huisvesting na vrijlating;
  • begeleiding bij het budgetbeheer, of schuldbemiddeling;
  • ondersteuning van het gezin op administratief vlak;
  • morele en psychologische ondersteuning, enz.

Werking

De diensten voor justitieel welzijnswerk zijn zowel binnen als buiten de gevangenissen werkzaam, van bij de aanvang van de detentie tot aan de re-integratie van de gedetineerde in de samenleving. 

De medewerkers van deze diensten verzekeren een regelmatige aanwezigheid in de gevangenissen, via permanentiemomenten voor zowel de gedetineerden als hun gezinnen en via culturele activiteiten en opleidingen.

Deze diensten worden gratis aangeboden aan iedereen die erom verzoekt.

Adres zoeken