Centra voor dagopvang van ouderen

Opvang, ondersteuning en verzorging van thuiswonende ouderen

Waarover gaat het?

De centra voor dagopvang bieden thuiswonende ouderen ondersteuning, verzorging en animatie-activiteiten afgestemd op hun verlies aan autonomie. Ze vormen een alternatief voor een plaatsing in een rusthuis en zorgen ervoor dat ouderen thuis kunnen blijven wonen.

Voor wie en waarom?

De centra voor dagopvang zijn gericht op thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar met een verlies aan autonomie.

Ouderen worden er overdag opgevangen en krijgen aangepaste hulp en zorg. Deze centra organiseren ook dagelijks activiteiten (gericht op de handelingen van het dagelijks leven, lichaamsbeweging, creativiteit, enz.) en socioculturele animatie om de zelfredzaamheid van de ouderen te behouden of te bevorderen.

Werking

De opvangcentra zijn minimaal vijf dagen per week en zes uur per dag open, tussen 9 uur en 17 uur. De ouderen worden er opgevangen voor een of enkele dagen per week. 

Deze centra moeten ofwel geïntegreerd zijn in, ofwel een functionele binding hebben met een rusthuis. De beheerders van deze instellingen moeten een leefproject ontwikkelen dat de doelstellingen vastlegt waarmee ze het welzijn en de ontwikkeling van de ouderen willen bevorderen. De gebruikers worden aangemoedigd om deel te nemen aan het beheer van het centrum via een participatieraad. Deze is samengesteld uit ouderen of hun vertegenwoordiger en verstrekt adviezen betreffende de algemene werking van het centrum.

Er wordt een dagprijs of een halve dagprijs gevraagd aan de personen die worden opgevangen. Die prijs dekt bepaalde diensten en het middagmaal.

Adres zoeken